Erik Granströms Vredesverk hyllas av kritiker

image

»Vredesverk är ett mäktigt verk, omskakande och krävande, såväl vad gäller förståelsehorisont som läsarens kreativa delaktighet. På samma gång spel och roman, lek och filosofi, historia och fantasi. Är det fantasy? Det också.«
Per Israelsson, Svenska Dagbladet